Read Article
07/25 2018

Цялостна организация на вашата сватба

Консултаци, планиране, организиране и осъществяване: Изготвяне на бюджет Изготвяне на програма с планираните и необходими дейности и събития преди сватбения ден Изготвяне на цялостна програма за протичане на сватбения ден Помощ и подготовка на необходими документи Съдействие при запазване на дата и час в ритуална зала Съдействие при запазване на дата и час в църква […]